Americký štát Louisiana je známy najmä vďaka New Orleans – kolíske jazzu. Počas karnevalu tam nemôžu chýbať vystúpenia na uliciach…

Na bezpečnosť dohliadajú policajti. Jeden z nich, alebo skôr jeho kôň Ace, vyvolal senzáciu! Zdá sa, že zmysel pre rytmus majú v New Orleans dokonca aj kone!

Pokračovanie na ďalšej strane …