Aby ste zistili číslo svojej duše, musíte v tabuľke nájsť deň, kedy ste sa narodili. V stĺpci vedľa potom nájdete svoje číslo duše. Ďalej v texte si môžete prečítať jeho popis.

cislo-duse

Znalosť významu čísla duša môže byť pomôckou pri voľbe správneho povolania alebo pri prijatí iných rozhodnutí.

Čo znamená číslo duše – popis.

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulzívneho človeka, orientovaného na vysoké ciele. Hýbe ním individualizmus a ten je tiež určitým impulzom k rokovaniu. Keď si stanovuje cieľ, nedokážu ľudia s číslom jedna zmeniť smer a neochvejne smerujú vpred. Neznesú pri tom žiadne obmedzovanie a akékoľvek prekážky odstraňujú, akonáhle sa len objaví na obzore. Jedničky sú nebojácni vodcami, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol človeka pokojného v správaní i konaní. Človeka mierneho a taktického, ktorý vie hľadať a nachádzať kompromisy a nestráca sebevládu. Pôsobia v ňom dve protikladné založenia. Ich protiváha sa ustavične vyrovnáva, čo mu umožňuje zachovať pokoj a rovnováhu. Bližšie mu bude rola poradcu alebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto človeku sa spája mužská vôľa so ženskou láskou. Trojka označuje úplnú protikladnosť jeho dvoch vnútorných súčastí. Číslo tri symbolizuje trojuholník medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou – Zrodenie, Život a Smrť. Hlavným životným cieľom je duchovný rast a pomoc iným ľuďom pri ich hľadaní svojej cesty a miesta v živote.

Číslo duše 4.

Číslo symbolizuje štyri živly, štyri ročné obdobia a štyri obdobia života. Títo ľudia sú pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všetkého, čo chcú dosiahnuť, dosahujú sami. Pri rokovaní dokážu zaujať úplne protikladný postoj než druhá strana a pritom len veľmi zriedkavo dávajú najavo emócie. Presne zachovávajú pravidlá a pokyny, zároveň však tiahnú k reformám. Štvorka znázorňuje úspech v technických oblastiach.

Číslo duše 5.

Číslo človeka, ktorý neposedi, usiluje sa o sebazdokonalenie, hľadá a nachádza nové skúsenosti. Je to povaha plná nadšenia, túžiaca po dobrodružstve a riziku. Rozhodnutie k činu prichádza spontánne a náhle. Jeho život ovláda pozitívne založenie, vynaliezavosť, vtip a radosť. Smeruje iba vpred a uvažuje iba o dobrom vyústenií všetkého, do čoho sa pustí. Ľudia s číslom päť sú spravidla veľmi aktívny, avanturističní a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvorivá osobnosť, symbol rodiny a spojenie muža a ženy pre vznik nového života. Číslo šesť symbolizuje tiež spojenie medzi Bohom a Človekom. Títo ľudia sú spoľahliví, čestní a schopní dosiahnuť rešpektu a zlepšenie životných podmienok nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Sú trpezliví, vybavení od prírody vnútorným magnetizmom. Pri uskutočňovaní svojich plánov sú veľmi tvrdí a húževnatí. Zároveň sú romantickí, milujú umenie. Neznesú žiarlivosť a najrôznejšie zvary. Ľahko sa dohovoria s každým. Vedia si získavať priateľov. Domácke typy, šťastné v kruhu svojich blízkych a príbuzných.

Číslo duše 7.

Sedmička patrí medzi Posvätné číslo. Je symbolom tajomstva a znalostí. Oddávna sa má za to, že sedmička predstavuje základ všetkej evolúcie. Toto číslo znamená sedem dní v týždni, sedem farieb dúhy, sedem nôt hudobnej stupnice atď.

Človek s duševným číslom sedem je tvorivá osobnosť s istými zvláštnosťami. Má veľmi dobre rozvinutú intuíciu, schopnosť analýzy, bohatú fantáziu, skvelú predstavivosť. To sú charakteristické rysy týchto ľudí. Spravidla z ich radov vychádzajú talentovaní výtvarníci, básnici alebo iní umelci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálneho úspechu, ľudí spoľahlivých, schopných doviesť všetko k dokonalosti. Na jednej strane toto číslo symbolizuje totálny prevrat, revolúciu, na druhej náboženskú zaujatosť, filozofické myslenie a neodvratnosť daného vývoja, ktoré pohlcujú všetky konania jeho nositeľa.

Ľudia s číslom osem sa líšia od iných ľudí. Svoje city skrývajú, preto si o nich ľudia myslia, čo ich práve napadne. Sú skôr osamelí, zriedkavo nachádzajú porozumenie u okolia. V profesionálnej oblasti je číslo symbolom úspechu v podnikania, nebojácnosti vo všetkých životných oblastiach, najmä v obchode a priemysle. Osmičky sú ľudia nadaní umením riadiť kolektív. Majú tiež vynikajúce administratívne schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzálne číslo, nesúce charakteristické črty všetkých jednoduchých čísel. Symbol úspechu a dokonalosti. Číslo deväť je celoživotným zasvätením svojho nositeľa, odhaľuje mu všetky tajomstvá života, smrti a znovuzrodenia. Deviatka je vysoko intelektuálna osobnosť vládnucej veľkou fyzickou silou vo všetkých jej podobách. Je schopná uvoľniť a rozvíjať obrovský potenciál. Úspech nositeľa deviatky spočíva v tvorivom a umeleckom nadaní. Má zázračné magnetické schopnosti.

Hlavným problémom týchto ľudí je neznalosť cesty, po ktorej majú ísť. Často si sami svoje schopnosti neuvedomujú.