Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej Republiky upozorňuje na nevyhovujúci výrobok.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozornila na svojej stránke na nález nevyhovujúceho výrobku. Ide o údené bravčové rebro. Vo vzorke odobratej v predajni Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum vo Veľkom Krtíši bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu a nadlimitné množstvo sumy PAU4 (polycyklické aromatické uhlovodíky). Benzo(a)pyrén je aromatická organická látka, ktorá vzniká pri horení organického materiálu. Je silne karcinogénna a mutagénna.

V mieste predaja bol umiestnený oznam pre spotrebiteľov, ktorý informuje o možnosti vrátenia výrobku:

Údené bravčové rebro

DS: 30.03.2017,

výrobná dávka: 06032017,

krajina pôvodu: Poľsko,

výrobca: Zaklady Miesne Wieslaw Lešniak, ul. Axentowicza, 33-300 Nowy Sacz (schválené vet. č. PL 12620314 WE).