Máte pred sebou malý testík – veľmi užitočný pre bližšie poznanie iné osoby.
Rozdeľte papier na šesť políčok.

Do prvého nakreslite kruh.
Do druhého trojuholník.
Do tretieho schody.
Do štvrtého kríž.
Do piateho štvorec.
Do šiesteho trojku prevrátenú tak, aby vyzerala ako akési okrúhlej M.

Obrázok s kruhom symbolizuje, ako človek vidí sám seba;

obrázok s trojuholníkom to, ako ho podľa jeho názoru vidia ostatní;

schodíky ukazujú, čo si človek všeobecne o živote myslí;

kríž zobrazuje, ako vnímame svoju duchovnosť;

obrázok so štvorcom je vzťah k vlastnej rodine;

prevrátená trojka symbolizuje, čo si človek myslí o láske.

Aj keď test využijete napríklad len k ukrátenie čakania v reštaurácii, môže vám poskytnúť pár zaujímavých informácií.

Požiadajte testovanú osobu, aby každý z geometrických tvarov doplnila tak, že výsledok bude zobrazovať niečo neabstraktného. A vedľa každého obrázku nech napíše vhodné prídavné meno.